Znajomosc jezyka po filologii

Tłumaczenie ustne to przekład, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma rozmówcami, jacy nie porozumiewają się w niniejszym jedynym języku. Tłumaczenie ustne podejmuje się na bieżąco, co świadczy, że przedstawiaj nie ma czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba pokazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był konkretny a nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Największe jest tłumaczenie konferencyjne, które zaczyna się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania referowane są równocześnie na kilka języków - w relacje od tego którym językiem posługują się referenci i słuchacze, czyli w których krajach odbywa się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie wyróżniają się na szkolenia symultaniczne - czyli takie, które tworzy się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem liczy się aż prelegent skończy uwaga i kreuje się ją z pomocą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień dokonuje się wypowiedź dla poszczególnej osoby, siedząc poza niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich tekst jest szkolony na bieżąco na sali sądowej, a wtedy znaczy, że zasadny jest status tłumacza przysięgłego. Często i tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie podejmują się spotkania biznesowe/negocjacyjne i wskazany jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona jest w stowarzyszeniach, które nie tylko podnoszą prestiż, ale jeszcze oferują materiały szkoleniowe, czy wskazują szkoły w jakich można podnosić kwalifikacje. Z pomocy takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają wtedy pewność, że kobiety, które pracują tłumaczenia, zapewniają wysoki stopień przekładu, a dodatkowo dokładność.