Zgloszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja

Gdy prowadzimy sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych (takich, które nie prowadzą działalności gospodarczej) potrzebna będzie nam kasa lub drukarka fiskalna. Po jej zakupie, bardzo ważne jest zgłoszenie urządzenia fiskalnego i fiskalizacja. Wszystkie formalności związane z kasą fiskalną powinny być dokonane w przeciągu dwóch miesięcy od jej zakupu.


Zgłoszenie do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego powinno zostać złożone jeszcze zanim rozpoczniemy ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Co powinno znaleźć się w takim zgłoszeniu? Przede wszystkim, należy napisać, jaka będzie całkowita liczba kas fiskalnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Należy również podać adresy miejsc, gdzie będą one wykorzystywane.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. dokładnie reguluje sposób, w jaki powinno się odbywać zgłaszanie kas. Zgodnie z nim najpóźniej w dniu utraty prawa do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej należy zamontować przynajmniej połowę ze zgłoszonych do naczelnika urzędu skarbowego kas. Wraz z początkiem następnego miesiąca należy włączyć do ewidencjonowania pozostałe kasy fiskalne.
Kiedy mamy już zgłoszone i zamontowane kasy fiskalne, należy dokonać ich fiskalizacji. Jest ona niezbędna, jeśli chcemy wykorzystywać kasy i drukarki w działalności gospodarczej.

Na czym polega fiskalizacja kasy fiskalnej? Na przypisaniu do pamięci kasy fiskalnej modułu fiskalnego (numeru NIP podatnika). Pamiętajmy o tym, że jest to operacja jednorazowa, trwała i nieodwracalna. Bardzo ważne jest, aby fiskalizacja kasy fiskalnej została dokonana w sposób profesjonalny, przez przygotowanego do tego odpowiednio serwisanta. W przypadku błędu, niemożliwe będzie cofnięcie źle przeprowadzonej fiskalizacji, konieczny będzie zakup nowej kasy fiskalnej, co oznacza niemały wydatek. Dzięki dokonaniu fiskalizacji kasy, możliwa będzie jej praca w trybie fiskalnym. Od teraz w pamięci kasy zapisywane będą dobowe raporty, zawierające informacje na temat dziennej sprzedaży.
Po przeprowadzeniu fiskalizacji kasy, w przeciągu siedmiu dni należy zgłosić ją do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Poskutkuje to otrzymaniem numeru ewidencyjnego.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl