Zagrozenie wybuchem pylu weglowego

W miejscach, w których może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zarejestrowanymi w niej granicami jest teraz wymogiem stosowanym do producentów tego pokroju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, kiedy również wielkości.

Każdy sklep, bez względu na prowadzoną kampania, winien stanowić zaopatrzony nie jedynie w najłatwiejszej kondycji urządzenia potrzebnego do nudnej pracy, ale też właściwie wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak również trwałość użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na dalekie sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do określonych zastosowań, w niniejszym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których jest ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo przyjazna wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w kierunkach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także własnych umieszczają się na leczeniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgoci i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.