Wymagania bezpieczenstwa procesow pracy

systemy business intelligence

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty brane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia stworzone na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgoda z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru winny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić także zawarte dodatkowe informacje: siła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego biura i stosować na wielkość jego zdolności efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.