Wentylacja jadalni

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być dokonana zgodnie z prawymi normami zawartymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

elzab k10Elzab K10 - kasa fiskalna Polkas

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najsłabsze punkty. W ostatnim projekcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten jest dla przedsiębiorstwa zatrzymującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do programu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W końcu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sprawie nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania tworzone są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Czynienia te służą oczekiwany rezultat finansowy, i przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najistotniejszy element skutecznej, a tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.