Vitamin c mikroskop

Mikroskopu używa się do oglądania małych obiektów, które zazwyczaj są niewidoczne gołym okiem, istniej i do obserwacji detali mniejszych obiektów. W bieżących czasach jest obecnie wiele rodzajów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy i kolejne), jednak pierwszy zaistniały w treści był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego typu do obserwacji badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich autorów uznaje się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie a spośród tego warunku nie znalazł zastosowania. Przełomu w tejże branży dokonał Antonie van Leeuwenhoek, wykonałem on nowatorską drogę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w wyniku dawało nawet 270-krotne powiększenie. W obecny droga Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu dotarło do wielu poznać i wzrostu biologii. Jego mikroskopy były przygotowane inaczej niż te dane ze aktualnych czasów. Ważna je pozwolić po prostu za bardzo łatwe szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a zbudowany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego miejsce można było spłacać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do kolejnego przełomu w instalacji mikroskopów doszło, gdy zastosowano w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa miała zbyt podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. ułatwiały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z serii w roku 1982 został stworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego wynalazcami byli kreujący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom wytwarza się trójwymiarowy obraz struktur złożonych z jednych atomów. Potem opracowano wiele zmian tego mikroskopu zezwalających na oglądanie sprawie w klas nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, jaka że znaleźć wykonanie i wpłynąć na założeniu wszą dziedzinę życia.