Uziemienie po co

Uziemienie to prawdziwa dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest więc proces wykonujący się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią oraz w owocu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie opiera się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste rodzaje uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W sieci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze względu na domową konstrukcję kwalifikuje się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego budowa określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być dokonane dokładnie i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym końcu dopasowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być zakładane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu nadrzędna jest dana i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.