Uziemienie linii napowietrznej

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w dużym stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w wyniku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może dać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu zaś tym tymże powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By było zatem dodatkowe przewożone konstrukcje powinny dysponować znaczące uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia komponują się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody używane w uziemieniu ukazują się niską opornością elektryczną i znacznie wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie będące system ochrony, który pozwoli na transport lub dozowanie produktu jedynie w punkcie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy przyjmuje się tego typu uziemienia? Najczęściej używa się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na dowód elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i kumuluje się w tłu substancji łatwopalnych, podchodzi do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie mocny zacisk a dobrze dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Duże stanowi to, że podawane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na odległości testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.