Tlumaczenie calych stron

Tłumaczenie artykułu jest samo w sobie dość trudne. Jeśli potrzebujemy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, wymagamy nie tylko brać pod uwagę "wyuczone" słowa i dania ale jeszcze posiadać wiedzę wielu idiomów tak znamiennych dla wszystkiego języka. Faktem jest, że osoba pisząca artykuł w języku angielskim nie wykonywa go w styl czysto "akademicki" lecz używa swoich indywidualnych stylów i wspomnianych idiomów.

W związku spośród ostatnim, że osoba globalnej sieci Internetu zazwyczaj jest jeszcze popularniejsza często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z którym chcemy przyjść do szerszej grupy odbiorców, musimy napisać go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w stylu angielskim i własnym, trzeba przedstawiać nie tylko umiejętność tłumaczenia ale te skłonność do wypowiadania własnych wyobrażeń i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Kiedy to czeka w realizacji? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za pomocą tłumacza Google. O ile ogólny sens tekstu będzie zachowany (będziemy w stanie domyślić się o co na konkretnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na okresie niedostatecznym. Istnieje zatem możliwe tak dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany tekst na zasadzie "słowo w słowo". W pracy więc, nie jesteśmy co oczekiwać na zbudowanie w oparciu o to wpływania profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Dlatego w akcji tłumacza stron www w najkrótszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma siły myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono zdoła, to wpływać według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego te, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące artykuł są znacznie w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www i tak najprawdopodobniej będzie obecnie zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie wyposażone w granicę mocnego oraz abstrakcyjnego "myślenia" to będzie wówczas kraj naszej cywilizacji. Podsumowując, w punktu kształcenia dobrych tłumaczy należy przygotować odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale również pomoże w szkole abstrakcyjnego pojmowania danego języka.