Thiocodin uzaleznienie

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na pełnym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego prezentuje się jedynym środkiem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z pozostałą przestaje stanowić dlań dobry. Nie narzeka nic niestosownego w przypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jako element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem przechodzimy do działania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia organizowany jest pod kątem możliwości zdobycia satysfakcji wynikającej z chronicznego przyglądania się materiałom pornograficznym. Osoba tracąca na uzależnienie od pornografii poleca się oglądaniem pornografii chociażby w porach pracy czyli w okresie, który powinna spędzić na nauce bądź wykonywaniu innych obowiązków. Leczenie składa się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci opiekę nad własnym działaniem oraz patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może wykonać spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zazwyczaj nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, iż nie jest zatem teraz uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który tworzy panować nad jakimikolwiek innymi aspektami życia danej osoby. Wybiera się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa osób rozpoczyna dopiero po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych obecnie nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w utrzymanie prywatne umiejętności, które potrafią okazać się szkodliwe dla różnych typów. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań jest w stopniu otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i zapewnić mu przyczyn potrzebnej do złożenia się o pomoc do seksuologa.