System bezpieczenstwa zywnosci

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją czy siedzącego przy niej pracownika. Z obecnego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i prostej technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę partię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książce w zasięgu użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co kilka samo akcesorium do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie brał nacisku na okres zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i siła na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w znanym i jasnym stanowisku (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być dokładny w styl rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nadejść w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny posiada na punkcie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej granie jest chore.