Swietlowki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich podzespołów i części.

W kontakcie ze konkretnymi różnicami w obszarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo przyjemniejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do praktyce w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do służby w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w kierunku ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na stanowiskach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny być odpowiednio oznakowane oraz przejść szereg testów, które zawierają na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz świadczenia tego gatunku urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tutaj.