Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów oddanych do publikacji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania łączące się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane z tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żebym mógł stanowić wykorzystywany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W centralnej grupie znajdują się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które rzuca się w nowych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń działających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania można z możliwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do służby w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być stały, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno narzędzia w projekcie zapewnienia zgodności z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.