Strategia rozwoju przemyslu farmaceutycznego

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siłę i siłę procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które potrzebują zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry plus tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów mają się firmy, które stawiają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który kierowany jest na przypadek w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni montują się ogromne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed podjęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają pomieszczenie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub zużycia mogą zostać odcięte z siebie i tworzyć zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, albo też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może jechać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, i w przestrzeni zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.