Statyczna i dynamiczna

Elektryczność statyczna stanowi daleko niebezpieczna także w istocie wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w atmosferze zagrożonej wybuchem zmierzają do powstawania iskry natomiast w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie wchodzi do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale można im w popularny sposób zapobiegać stosując proste dania oraz technologie, jakie są efektywne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zebrane w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do ostatniego planie posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym takim połączeniem ochranianego dania z dobrze dobranym kablem, zdolnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do poważnego momentu uziemienia. Zasadą jest zdrowe powiązanie z uziemieniem, niestety w tokach produkcyjnych takich rezultatów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi głównie do sytuacji, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontaktu z powyższym, osłabiają one pracowanie zacisków lub drugich metod uziemiających używanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, żeby potrafiły być wprowadzane w okolicach zagrożenie wybuchem. Nie umieją być pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w odpowiednich warunkach funkcji. W treści niebezpiecznej, o wielkim zagrożeniu zapłonem i wybuchem potrzebne są regularne kontrole stanu narzędzi dostarczających do uziemienia. W efektu eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wadzie i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one wypełniać naszą pracę. Jest to forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a całego zakładu. Dzięki rozwojowi techniki, można szybko coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie stanowią zintegrowany system samokontroli. Wyposażone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju techniki i sztuk, w dobie nacisku na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała metoda jest zwracana na coraz większych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego efektem są późniejsze wyładowania. To tworzenie mężczyzny i siła na jak najprawdziwszy produkt zagraża bezpieczeństwu jego jednego.