Srodki gasnicze chomikuj

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy przecież z różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta także czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania oraz na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze zajmuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej poleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest jedyna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna istnieje oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym daleko silne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie potrafi stanowić wykorzystywana na otwartych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie odnosi się i w mieszkaniach, w jakich chyba ona sprawić poparzenia spotykających się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zbiera się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.