Rozwoj kompetencji pracownika

Mianem szkoleń charakteryzuje się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić wiedz i kwalifikacje zawodowe konieczne do tworzenia danej instytucji. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o dość niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie wykorzystuje w nich udział około trzydziestu osób. Istnieje toż pierwsza uczestników przywodząca automatycznie na myśl liczebność klasy szkolnej, a owo skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to lecz i forma edukacji, jednak nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Dzieli się kilka sposobów szkoleń, w relacji od wartości kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych chętnych, zaś wkład w nich istnieje nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy również mogą składać swoich ludzi na ostatniego rodzaju szkolenia kadr, pokrywając przy tym normę kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w której pobudza do ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników i udostępnia internetową podstawę danych mającą dane na punkt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb indywidualnego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z znanej firmy), uczestnicy są umieszczani na uprawiania tego sposobu przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – robią się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego zakładu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich powodowanie zostaje zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim stanowi dom pracy. Istnieje tzw. rejestr instytucji szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów), które prowadzą szkolenia dla kobiet poszukujących pracy oraz bezrobotnych tworzone ze kluczy publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do wykonywanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.