Rodzaje gasnic ppt

Pożary, które ponoszą w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę kieruje się w mieszkaniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny wówczas być umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne stanowić zastosowana, ze względu na jej dużo niski ciężar właściwy, co dokonuje się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest nieco ekonomiczne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich używa się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dopasowuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna pewno istnieć wyjątkowo używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle ekonomiczne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest doskonale dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która wystawiana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.