Renault laguna 2 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do czynienia z koniecznością odpylania pyłów, które powodują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią zatem pierwsze procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły leżące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

oprawa awaryjna led

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w ofercie narzędzia a pełne instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one grane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie toż na łączenie ich w wszystkim miejscu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, mówi go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, wykonane ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z opieki na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest ustalenie strefy trudnej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, całe jej branże i segmenty są łączone w taki sposób, żeby one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.