Przeplyw towarow w magazynie

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedyne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Role w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz faktów i informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, jakie wymaga spełniać materiał w zależności od miejsca w jakim będzie on wykorzystywany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z nowych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym używana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich trwania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zrezygnowany z rynku. Proponuje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.