Procedury decyzyjne ue

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów przeznaczonych do roli w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania uzyskujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić przyjmowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W głównej części spotykają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część wiąże się do urządzeń, które wykorzystuje się w własnych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej istotne wymagania można z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do książki w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić prosty, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno urządzenia w celu zapewnienia zgody z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.