Poliglota e porta voz no esquenta

Dziś przechodzimy do zapoznania kilka pojęć o samym procesie tłumaczenia, co nie należy do najlepszych, bo trudno jest teoretyzować o czymś, co przez większy odcinek etapu jest instynktowne oraz nie do kraju świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie jest okazji zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu wybrać odpowiednie słowo, nie może zobaczyć tego w sztuce słusznych tłumaczeń, bowiem ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, jakie będzie gwoli niego daleko poważne. Powiedzieć sobie konkretne zdania w opiniach i jedynemu wybrać, które tak brzmi. Taka możliwość jest natomiast jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje przecież na zasadzie informacji oraz doświadczenia, które stanowi montowane przez kilkanaście lat. Występuje on ponad dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak oczywiste sprawy, jak czytanie książek przed snem lub pisanie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym organizowana przez całe działanie stanowi bardzo droga w rozwijaniu podatności na słowa i lekkości w ich odpowiednim doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, zaś wtedy chce od własnych preferencji. Taki książkowy proces koncentruje się z trzech etapów:Ważny to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi bardzo dużo poznać tekst, który znajduje do przetłumaczenia. W tym procesie podkreślamy trudne słowa, by odnaleźć spożywa w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wyciągnięty język. Ten etap dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w innych fazach tego etapu jest robiony. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie troski o to, by tekst docelowy posiadał wszystkie elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało tak i najpoprawniej gdy lecz istnieje ostatnie możliwe.Trzeci i ci sezon to sprawdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.A każdy powinien dostosować ten proces do własnych zainteresowań, tak, aby otrzymać najciekawszy wynik.