Para wodna przegrzana parametry

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Rzuca się ją tylko w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma niski ciężar dobry również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.
Najczęściej parę wodną kieruje się do gaszenia pożarów, jakie mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.
Para, jako materiał gaśniczy potrafi być kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w odpowiedź z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu.
Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania.
Najbardziej efektywne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.
Para jako materiał gaśniczy “steam fire extinguishing”może być brana tylko w tych miejscach, co do których uważa się pewność, że nie żyją w nich ludzie. Z rady na konkretne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być groźna dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.