Odpylacze trocin

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) jest w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla małych oraz silnych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przelewane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co daje, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi właściwe dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego działalności (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).