Oczyszczenie ukladu moczowego

Filtry magnetyczne mają zupełnie nową treść w charakterze oczyszczania cieczy z drobin. Natomiast są standardowym rozwiązaniem w wypadku olejów, a dodatkowo płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest niezwykle ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

Filtry magnetyczne w pierwszej mierze dane są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a jeszcze czystej wody. Poświęcone są jednocześnie do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a też wszystkiego typu urządzeń, które są położone w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne zabezpieczają przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne postępują w głównej wadze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji oraz umieszczonych w niej urządzeń. Również cierpią na punktu podniesienie wydajności zainstalowanych magnetyzerów. I dają szansa obniżenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody czy cieczy w budowie. Filtr magnetyczny posiada wiele zalet, i jednocześnie bardzo wielu zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy instalacjach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy budowach zamkniętych, przy ochronie danych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skoncentrować się przede ludziom na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w decydującej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, wielkość i siłę zanieczyszczeń, a i wydajność, jaką zamierzamy uzyskać i oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie jest materiałów kończących się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a też filtry magnetyczne są niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne mają możliwość wyłapywania cząstek o powierzchnie poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra przeprowadzane są w twarze półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest wysoce niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi większe koszty inwestycyjne. Przede wszystkim koszt filtra magnetycznego jest znacząco szerszy niż w przypadku standardowych filtrów membranowych. W prawdzie jest zatem wyjątkowa wada filtrów magnetycznych, jaka jest wysoce szybko niwelowana dzięki znacznemu obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.