Ocena zagrozenia wybuchem doc

Do początku może dotrzeć wyłącznie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z listy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo różnych, gdzie dostają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także były dużą ścianę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą mieszczą się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, oddany do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi wartościami, mogą być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być sprzeczne z umowami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do służby w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez zlokalizowanie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, jak dodatkowo jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Także toż urządzenia dedykowane do służbie w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do aktywności na wielkości w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz odporności na rzucenia. Na bok jest stała grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Jakie są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.