Obowiazek kasy fiskalnej w 2015

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub dokonuje sprzedaży na rzecz osób finansowych i rolników liczących się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą również czerpać z pewnych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma celu posiadania kasy. Drinku z przepisów, który obowiązuje do końca 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zakupy w ostatnim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły realizacja w ciągu bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia ról w możliwościom roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawu przedsiębiorstw, które muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie rozpoczynają naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w porządku natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą zakupić kasę finansową w toku 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten jeden obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z ofertą opłacenia ich w wyjątkowy sposób niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy regulowali się na podstawie faktur za wykonane usługi na sprawa osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników a samych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.