Mrp system tutorial

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów ludzi do stosowania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do jakich kwalifikuje się surowce, komponenty i materiały. Tworzy on zbyt zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki metoda, aby przewidzieć zmieniający się popyt na targu. MRP zawsze jest pobudzany przez odpowiednie systemy informatyczne.

Nadrzędnym celem systemu MRP jest zmniejszenie nakładów finansowych na sztukę w poszczególnym przedsiębiorstwie czy firmie. Uzyskuje się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Stosuje się bowiem do MRP informacje o ustalonej w najbliższym okresie czasu prac albo zamówieniach na wyroby już gotowe. Na bazie tych informacji system rozplanowuje produkcję poszczególnych składników i transport materiałów i podzespołów. System pozyskuje znane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Wynikiem pracy MRP jest zupełnie rozpisany plan sztuce oraz układ zamówień. Chcenie to można przygotować zarówno wprzód, jak i wstecz. System określa orientacyjny czas pracy a czas dostawy. W wyniku funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu realizacji oraz wzrost opłacalności.
Do pierwszych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy półproduktów i środków, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów realizacji oraz duże reagowanie na każdy zachodzące w biznesie zmiany.
Zanim dużą popularność zdobył system MRP na zbycie do zarządzania zasobami stosowano pozostałe formy np EQQ i ROP/ROQ. Właśnie w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w projekcie MRP). Jako pierwsza zastosowała go u siebie firma Black&Decker. Metoda ta duża się bardzo aktywna i funkcjonalna, stąd już 10 lat później była z osiągnięciem w mało 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 stanowiło to obecnie około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest dokładna kontrola procesu produkcyjnego firmy uczestniczących w miejscu produkcyjnym. Na podstawie zamówień klientów pokazuje on w jakiej ilości należy wytworzyć produkt końcowy.