Kto jest zwolniony z kasy fiskalnej

Kasa fiskalna sharp jest urządzeniem powszechnie stosowanym przy sprzedaży wielu produktów, oraz w wyniku świadczenia wielu usług. Niestety, większość osób jest objęta obowiązkiem rejestrowania swojego dochodu przy pomocy kasy fiskalnej, jednak istnieją zwolnienia, które odciążają niektórych sprzedawców od przestrzegania tego obowiązku. Zatem kto jest zwolniony z kasy fiskalnej?

Przede wszystkim przedsiębiorcy, których obrót na rzecz osób prywatnych nie był większy niż 20 tysięcy złotych w ciągu roku, a także świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, pod warunkiem, że zapłata za wykonaną usługę odbyła się za pośrednictwem poczty lub banku. Prawo do zwolnienia mają także osoby świadczące usługi telekomunikacyjne, finansowe, a także ubezpieczeniowe. Usługi edukacyjne, poza pewnymi wyjątkami także zaliczają się do usług zwolnionych. Jeśli sprzedajesz energię elektryczną, lub świadczysz usługi powiązane z obsługą rynku nieruchomości, ich wynajmu i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, lub prowadzisz sprzedaż wysyłkową, jesteś zwolniony z obowiązku posiadania kasy.  Kto jeszcze jest na liście szczęściarzy zwolnionych z tego obowiązku? Osoby zajmujące się dostawą energii elektrycznej, a także dostawcy paliw gazowych, oraz wody będącej w postaci naturalnej, czyli usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody. Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, a także transport drogowy pasażerski pojazdami, których siłą napędową jest siła mięśni ludzkich lub będących ciągniętymi przez zwierzęta, znajdują się liście usług zwolnionych, tak samo jak usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających i nienadających się do recyklingu. Na liście znajdują się także usługi powiązane z oczyszczaniem oraz odprowadzaniem ścieków, oraz usługi pocztowe i kurierskie. Ponadto, zwolnieni są także ci, którzy prowadzą czynności notarialne.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl