Kontrola stanu bhp lista kontrolna

Grupa osób mająca otworzyć naszą działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, aby nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W różnym razie nie dostaniemy wiedzy na zachowanie kampanii.

 

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi spełniać lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i mienia. Ona rzadko oznacza to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W pamięć przepisów polega ona na sztuki i zakupie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie podawana jest żywność, trzeba wiązać się do przepisów wysoko wymienionej ustawy. Traktują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w jakich robi się praca i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej poziom techniczny i zdrowy. Przepisy regulują i jakość wody, która pozostawiona jest do punktów spożywczych i ekonomicznych. Wszystkie sprzęty podawane w realizacje gastronomicznej wymagają być w pierwszym stanie technicznym oraz muszą istnieć doskonałe.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą korzystać zrobione to badania sanepidowskie też muszą umieć wszystkie stosowne uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu. W gastronomii mogą zatem pracować osoby, które odbyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do lektury kucharza. Taki człowiek musi także przejść odpowiednie szkolenie BHP i przeszkolenie z używania ze mebli kuchennych, na których wykonywa.

Dowody
Na jakąś kontrolę sanepidu powinien być przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu i certyfikat potwierdzający przeszkolenia ludzi w zasięgu przepisów BHP.