Kategoria zagrozenia wybuchem mw1

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Poradę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w roli urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do zysku w strefach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było potrzebna ze powodu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawnych wchodzących w nowych państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX niestety nie była pierwszą próbą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w końcach Unii Europejskiej, albowiem od niemal dwóch dekad obowiązywało kilka zasad tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku stanowi jedno obligatoryjne rozporządzenie wzięte we pełnych państwach Unii Europejskiej, które zajmuje zapewnienia bezpieczeństwa w odległościach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem wpadnięcia w utrzymanie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia omawiające to samo zagadnienie i odpowiednie przepisy krajowe obowiązujące dotychczas w całej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To toż stawanie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy nowy przepis zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku stała przyjęta dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w istocie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich sprowadzających się do urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do zysku w sferze potencjalnie wybuchowej. Musi ona stać zaimplementowana we jakichkolwiek krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Gdy szybko zostało powiedziane, dyrektywa ATEX ma wykorzystanie do sprzętów i systemów ochronnych kierowanych do użytkowania w tłach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej otrzymuje się natomiast link do akcje najnowszej wersji dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE