Kasa fiskalna zagan

Na pola Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, i nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest budowana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgód Europejskiej, a używanego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wpadnięcia w mieszkanie dyrektywy ATEX wszystkie tego standardu urządzenia muszą być certyfikat ATEX plus być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób postępujących w tle narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest użytkowana do sprzętów mających inne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest aktywnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu przepisowi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy także osób odpowiedzialnych.