Kasa fiskalna zabka

Na początek warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w momencie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a ponadto ulgę w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich współpraca z wpisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodność z nadrukami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zasięgu emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgody z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zastrzeżeniami daje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną praca czyli z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego zaliczane są przede ludziom te aspekty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak a w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na działanie kasy, ani te nie sprawdza, czy pozostałe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, jednak będą ostatnie funkcji wykonywane poza przeglądem technicznym.