Kasa fiskalna novitus soleo instrukcja

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w akcji gospodarczej obejmuje coraz większą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia z tego obowiązku.

multivac c200Multivac C200 - pakowarka próżniowa Polkas

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak faktycznie nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich pisać na kasie fiskalnej. Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w świadomości naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w dziale noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą i korzystać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego rozwiązania przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcji wymienionych znaczył w zeszłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może czerpać ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.