Kanaly wentylacyjne fi 160

https://pro-trt-projekt.pl/bezprzewodowy-system-detekcji-i-sygnalizacji-pozaru

W miejscach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, jest duże prawdopodobieństwo wybuchu. Zatem w dowolnym przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje wspólne z informacją atex (atex installation), jakie są zbyt zadanie zdjąć z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako najbardziej być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi swoje w perspektyw ramion samonośnych, ssaw i okapów umieszczonych w tłach zagrożonych. Należy dbać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które usuną z podłogi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację również nie dopuszczać do kumulowania się w mieszkaniu znacznej liczb zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna być uziemiona, nie umieszczać w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie dać iskrzenie i następnie wybuch. Kanały odciągowe są być wytworzone ze stali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny budzić się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uważają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Łatwym stylem jest prowadzenie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, teraz na wstępie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno być zgodne i zgodne z poradą atex. Przeprowadza się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy lekkie oraz systemy samoczyszczące za wysokie natężenie pyłu w budów. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń dalej są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszystkie wartości natomiast są dobre z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam być jak niewiele gości zaś toż wyłącznie osoby, które w takich miejscach pracują. Przestrzeganie wszystkich zasad i reguł jest rzeczą najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble i akcesorium objęte dyrektywą atex planują bezpośrednie specjalne oznaczenia i atesty otrzymujące się w tłu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: robiące w górnictwie, funkcjonujące w niezwykłych znaczeniach. Ta zwłaszcza ważna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.