Instytut psychiatrii i neurologii forum

Samą z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wydobywający się teraz w Warszawie, włożony w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym sporego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w zasięgu psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mierze kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w rozmiarze tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują zdrowe oraz daleko pomocne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i utrzymywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a sam budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją misję leczenia od frontu do kraju.