Instalacja atex dla bezpieczenstwa pracownikow

Bezpieczeństwo pracowników jest niezwykle istotne, a szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których występuje duże zapylenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są to zarówno pyły z czynników organicznych, jak i nieorganicznych. Do tych pierwszych można zaliczyć pyły pochodzące ze skór, mąki, zboża lub drewna. Natomiast te drugie oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali albo kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza poważne zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów może być nie tylko ogień, ale także mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Dlatego tak ważne jest skrupulatne odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać wszelkie większe skupiska pyłów.

http://erp.polkas.pl/system-obiegu-dokumentow-w-firmie-jak-dodac-status-dokumentu-w-module-optima/System obiegu dokumentów w firmie. Jak dodać status dokumentu w module Optima? | Systemy ERP | POLKAS

Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który jest zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry zostają więc wyposażone w panele eksplozyjne chroniące filtry i całe urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX bywa także wyposażona w odpowiedni system przyczyniający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca powinna być uziemiona oraz nie może przyczyniać się do gromadzenia ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry prowadzącej do wybuchu. Zawory celkowe stanowią dodatkowe elementy zabezpieczające w instalacjach ATEX. Ich podstawową zaletą jest odporność na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w czasie eksplozji, a głównym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który gromadzi się w filtrze.