Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu
Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a także ocenić jej najczulsze punkty. W tym celu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Dokument ten stanowi dla biura zajmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu
Z natury rzeczy nie jest możliwe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w systemie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację
Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Działania te przynoszą oczekiwany efekt finansowy, a przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie
Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy element skutecznej, a tym samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.