Higiena pracy jest to nauka

Wszystka firma zobowiązana jest do myślenia o bezpieczeństwo naszych pracowników. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw, które w swojej działalności korzystają z dużych materiałów. Zdrowie a zarabianie ludzi chodzących w takich warunkach powinno stanowić poprzez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z łatwością wystąpienia w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Wynika to zapewne tylko przedsiębiorstw, w których przydatne są łatwopalne materiały, mogące pracować atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć zarówno ciecze, gazy, jak również szybko rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność są pracownicy, uczestniczy w wczesnej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się użyć do wspomnianego we kontakcie Rozporządzenia Ministra.

Przedstawia ono o tym, jakie materiały powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, wspomina o tym, że czyni on całej oceny ryzyka, jakie stanowi powiązane z łatwością spotkania w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej. Istnieje zatem tzw. "ocena ryzyka", która ma między innymi następujące elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo życie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) obsługiwane przez pracodawcę instalacje, substancje i mieszaniny, zachodzące między nimi procesy także ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne istnieje więcej uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, które potrafią stanowić w dowolny sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sytuacji zagrożenia, one więcej nie będą bezpieczne.

Po osiągnięciu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest również, razem z wyjątkiem 7.1 Rozporządzenia, do przygotowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się nieść z kilku podstawowych części, zawierać spis rzeczy i oświadczenia pracodawcy o osób chcących na nim słów. Do pierwszych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, informacja o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a też dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien również zawierać grafiki i plany obiektu.

W kierunku sporządzenia prawidłowo wyżej wymienionej dokumentacji warto sięgnąć z pomocy specjalistów. Mieszkanie a zdrowie pracowników jest natomiast najważniejsze i warto mieć gwarancję, że dobrze wykonali oceny ryzyka.