Gaszenie pozaru gasnica proszkowa

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest wtedy najpowszechniejszy także najbardziej prestiżowy środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co działa z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze mają najogromniejsze zastosowanie. W relacji z posiadanego składu potrafią być brane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje proste stanowisko w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi istnieć podawana w przypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na tym, że wodę można przesadzać w nieznanym miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych pomieszczeniach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych pomieszczeniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do dalekich substancji, ale również prawdy ich wykorzystywania i kierowania w teren pożaru.