Gastronomia 2 52

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik połączonych z dziedzinami psychologicznymi. Jest zatem sposób szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w planie zaspokajania ich spraw zawodowych, co umożliwia indywidualnym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu zadania są coachowie, którzy wykonują ze swoimi odbiorcami na drugich płaszczyznach np. w kontaktu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych projektów oraz skupienie na optymalizacji działań jadących do ich otrzymania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego własne wnioski i zasoby intelektualne. Innymi częściami jedynymi w szkoleniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w procesie kształtowania się; jest wykonany na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; planem jest prowadzenie do świadomego dokonywania zmian.