Filtr pylkowy golf 4

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do robienia z koniecznością odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są zatem ważne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły organizujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w możliwości narzędzia a wszystkie instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one stosowane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje wtedy na budowanie ich w wszelkim pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak dodatkowo w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

drukarka fiskalna posnet

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, mówi go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to właśnie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czy nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z opieki na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest pasowanie strefy trudnej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, całe jej ilości i elementy są dopasowywane w taki system, żeby one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.