Ewidencja obrotu materialami

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są choć w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w projektuj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przeciwnej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać wytworzone z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na myśl konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w rolę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka stała opisania w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte produkty jest żyć akceptowana w euro, w toku kiedy wartość umowy będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.