Dyrektywy unijne rachunkowosc

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów przeznaczonych do funkcji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone z obecnym każde procedury oceny w głównej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić używany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W wczesnej części uważają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które bierze się w nieznanych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń postępujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania można z łatwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do lekturze w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wielki, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze narzędzia w celu zapewnienia zgodzie z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.