Dyrektywa ue rohs

Na terenie Unii Europejskiej dziś jesteśmy obowiązek dostosowania się do zasady ATEX, która stoi się bardzo ważnym czynnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych konsumentów w charakterze instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa wywodzi się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które oznaczają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i sam w każdym państwie członkowskim UE obowiązują wszystkich bogów i klientów urządzeń branych w miejscach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa organizacji i układów wykonujących funkcję w powierzchniach grożących potencjalną eksplozją, jaka może pochodzić z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które reagują z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana głównie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i określa wymagania które muszą spełniać wyroby stosowane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa wymaga z nich dopasowania sprzętu oraz instalacji (atex installations) dostosowanego do bardzo wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W głównym rzędzie daje ona warunki panującym w końcu zapewnienia bezpiecznej książce w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych informacji, włożonych w życie do naszego prawa jest wskazane. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności materiału z przepisami dyrektywy, bądź w poszczególnych przypadkach zlecając certyfikację artykułów na współpracę z podstawowymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze perspektywą trzecią, aby np. potwierdzić odpowiedni dobór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest obowiązkowy za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.