Do czego sluzy filtr magnetyczny

Filtry magnetyczne stanowią dość nową koncepcję w zakresie oczyszczania cieczy z drobin. Natomiast są standardowym rozwiązaniem w przypadku olejów, a także płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest niezmiernie ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-erp-zarzadzanie-produkcja/Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją | Systemy ERP | POLKAS


Filtry magnetyczne w głównej mierze przeznaczone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a także ciepłej wody. Przeznaczone są jednocześnie do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a także wszelkiego rodzaju urządzeń, które są zamontowane w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne chronią przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne dążą w głównej mierze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji oraz zamontowanych w niej urządzeń. Ponadto mają na celu zwiększenie wydajności zainstalowanych magnetyzerów. Dodatkowo dają możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody czy cieczy w instalacji.
Filtr magnetyczny posiada wiele zalet, a jednocześnie bardzo dużo zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy instalacjach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy instalacjach zamkniętych, przy ochronie pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją.
Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skupić się przede wszystkim na parametrach procesowych. Chodzi tu w głównej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, ilość i wielkość zanieczyszczeń, a także wydajność, jaką chcemy osiągnąć oraz oczekiwana skuteczność filtracji.
W filtracji magnetycznej nie ma materiałów zużywających się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a same filtry magnetyczne posiadają niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne posiadają możliwość wyłapywania cząstek o wielkości poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra usuwane są w postaci półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest znacznie mniejszy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi wyższe koszty inwestycyjne. Przede wszystkim koszt filtra magnetycznego jest znacznie wyższy niż w przypadku standardowych filtrów membranowych. W zasadzie jest to jedyna wada filtrów magnetycznych, która jest niezmiernie szybko niwelowana dzięki znacznemu ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych.