Dlaczego warto zainstalowac system odpylania

System industrial dedusting to odpylanie przemysłowe, polegające na usunięciu wszelkiego rodzaju pyłów przemysłowych (zrębki, wióry, trociny, opiłki, mieszaniny). Jest to bardzo ważny istotny proces. Po pierwsze dlatego, że jest to czynność wymagana przez przepisy BHP – wolne od pyłów powietrze gwarantuje dobre warunki pracy pracownikom i nie zagraża ich zdrowiu (pyły osadzają się na przykład na błonach śluzowych, zatykają je i w konsekwencji pozwalają na przedostawanie się pyłów do płuc; a niektóre pyły działają toksycznie na organizm).

Po drugie pyły mogą stwarzać zagrożenie wybuchem, gdyż ulegają samozapłonom. Po trzecie emisja pyłów jest ograniczona normami środowiskowymi (w kominach instaluje się różnego rodzaju filtry). A po czwarte pyły mogą powodować awarie i uszkodzenia maszyn. Wszystkie wymienione powody wskazują na konieczność zainstalowania miejscowych odciągów – okapów, ssaw, ramion odciągowych itp. Wybór odpowiedniej instalacji wiąże się z miejscem przeznaczenia oraz rodzajem pyłów. Jedną wspólną cechą urządzeń odpylających jest trwałość materiału, z jakiego jest wykonane (odporność na korozję i ścieranie) oraz szczelność połączeń urządzenia (erozja powiększa każdą nieszczelność i może doprowadzić do nieszczęścia). Wybór instalacji jest zdeterminowany także charakterem produkcji, ilością wytwarzanego pyłu, charakteru pyłu i ilości maszyn wytwarzających zanieczyszczenie powietrza. Najpopularniejsze urządzenia odpylające to: odkurzacze przemysłowe, odpylacze workowe, cyklony z filtrami cyklonowymi. Zasada działania cyklonu jest bardzo prosta – siła odśrodkowa powoduje wytrącanie cząstek zanieczyszczeń (obijanie o ściany urządzenia, w konsekwencji zmniejszenie ich prędkości) i opadanie ich pod wpływem grawitacji do leja. Niektóre przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystują zgromadzony w ten sposób pył do innych procesów.