Controlling 4 year old temper tantrums

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej solidnej firmie. Controlling wykorzystuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa wartość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można sprawdzić, że z controllingiem mamy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w spółce, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zajmuje robić, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która idzie na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej formy. Wymienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych plasuje się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, jeżeli mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą.