Bezpieczne zachowania pracownikow

Bezpieczeństwo ludzi jest mocno ważne, a szczególną uwagę należy zwrócić na środowiska, w jakich stoi duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Stanowią obecne także pyły z elementów organicznych, kiedy i nieorganicznych. Do ostatnich liczb można zaliczyć pyły pochodzące ze skór, mąki, zboża lub drewna. Jednak te drugie oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali czy kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza poważne zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów zapewne istnieć nie tylko ogień, ale też mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Ponieważ właśnie ważne jest obowiązkowe odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać każde większe grona pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który jest prawidłowy z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry są więc zaopatrzone w panele eksplozyjne chroniące filtry a całe urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają przenoszenie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX jest i urządzona w dobry system przyczyniający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca winna być uziemiona dodatkowo nie może sprawiać się do robienia ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry doprowadzającej do wybuchu. Zawory celkowe są kolejne elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich podstawową korzyścią jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w okresie eksplozji, a priorytetowym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który kumuluje się w filtrze.